ROZDELENIE PORTFÓLIA

Spoločnosť HTC Investments a.s. vlastní diverzifikované portfólio investícií alokovaných vo viacerých oblastiach strojárskeho priemyslu najmä na Slovensku a v Čechách, jej kompletné portfólio územne zasahuje do rôznych krajín po celom svete.

Portfólio