Predstavenie HTC

Spoločnosť HTC INVESTMENTS

HTC INVESTMENTS a.s. (do roku 2018 ako HTC holding a.s.) začala ako lokálna investičná spoločnosť v roku 1992, keď kapitálovo vstúpila do prvých spoločností v oblasti informačných technológií. Spoločnosť každým rokom získavala nové skúsenosti s riadením investícií, vďaka ktorým postupne rástol tak objem aktív, ako aj regionálny priestor pôsobenia.

Jej aktivity sa postupne rozšírili na výrobné a výskumno-vývojové činnosti produktov pre rôzne aplikácie v strojárstve, poľnohospodárstve, v automobilovom, železničnom, textilnom, energetickom aj v leteckom priemysle.

Z malej, lokálne pôsobiacej firmy sa postupom času stal silný investičný hráč, ktorý prostredníctvom nových akvizícií prekročil hranice Slovenskej republiky a dnes má zastúpenie vo viacerých krajinách Európy, v Severnej Amerike a Indii.