SEGMENT HTC

Segment HTC.

Portfólio HTC segmentu tvoria spoločnosti zaoberajúce sa výskumom a vývojom v oblasti priemyselného know-how, výrobou meradiel či súčiastok, ktoré následne poskytujú ďalším spoločnostiam v oblasti automobilového či poľnohospodárskeho priemyslu, ťažkého strojárstva, dopravy a iných…
Súčasťou portfólia sú taktiež spoločnosti zamerané na správu majetku či zlepšovanie kvality životného prostredia.