MANAŽMENT

Martin Blaškovič

Predseda predstavenstva

Mgr. Filip Šoka

CEO, Podpredseda predstavenstva

Dr. Ing. Michal Hirjak, CSc.

Podpredseda predstavenstva