HTC Investments

HTC INVESTMENTS a.s. (do roku 2018 ako HTC holding a.s.) začala ako lokálna investičná spoločnosť v roku 1992, keď kapitálovo vstúpila do prvých spoločností v oblasti informačných technológií. Spoločnosť každým rokom získavala nové skúsenosti s riadením investícií, vďaka ktorým postupne rástol tak objem aktív, ako aj regionálny priestor pôsobenia.