Predstavenstvo HTC INVESTMENTS

Martin Blaškovič - predseda predstavenstva
Dr. Ing. Michal Hirjak, CSc. - podpredseda predstavenstva
Mgr. Filip Šokapodpredseda predstavenstva

Úlohou manažmentu investičnej spoločnosti je:

  • pravidelne analyzovať vývoj hospodárskej situácie podnikov so zreteľom na determinanty vonkajšieho a vnútorného prostredia podniku,
  • efektívnejšie využiť strategické prístupy pri tvorbe dlhodobých cieľov, výrobných programov a postupov na ich realizáciu,
  • popri zdrojovom prístupe uprednostniť poznatkový prístup k tvorbe základnej podnikovej stratégie,
  • realizovať opatrenia na eliminovanie rizikových výrobných podmienok a rizík pri rozhodovaní vrcholových manažmentov podniku,
  • včasnou simuláciou alternatív v rozhodovacom procese a prijímaním kvalitných rozhodnutí zvýšiť účinnosť manažérskej práce v podniku,
  • uplatniť metódy riešenia nerovnovážnych stavov v podniku,
  • poskytnúť plnú podporu, dôveru manažmentu a všetkým kolegom v podnikoch portfólia HTC Investments a.s.