Vstupom do sektora ENGINEERING si HTC Investments a.s. plní sny orientovať sa na HIGH TECH, či už v základnom, alebo aplikovanom priemyselnom know-how.

Záujmom investovať do sofistikovanejších projektov sa v posledných rokoch začala idea napĺňať. Dnes má investičná skupina v portfóliu 3 spoločnosti zaoberajúce sa výskumom a vývojom v oblasti priemyselného know-how, ktoré poskytujú služby ďalším spoločnostiam.

Okrem tohto zámeru chce HTC Investments a.s. smerovať svoje investície súčasne aj do projektov zlepšujúcich kvalitatívne vlastnosti rôznych druhov výrobkov korešpondujúcich so stále sa zvyšujúcimi požiadavkami na životné prostredie.

Viac na:
www.zetorengineering.sk
www.ipmeng.sk
www.zetorengineering.com