Spoločnosť HTC holding a.s. v roku 2002 vstúpila do sektora AGRO, keď sa stala majoritným akcionárom firmy ZETOR.

Český výrobca traktorov a traktorových komponentov s vyše 70-ročnou tradíciou a množstvom ocenení, ktorý za celú dobu existencie vyvážal až do 136 krajín po celom svete. O úspechu tejto značky svedčí aj fakt, že na zahraničné trhy smeruje až 90 % z celkovej produkcie. Navyše, expanzia spoločnosti stále pokračuje, po vstupe na trhy Irán, Mjanmarsko, Izrael, Jordánsko, Keňa a Zambia. Najnovšie vstupuje na ruský trh, ktorý predstavuje historický míľnik pre značku ZETOR.

Spoločnosť ZETOR TRACTORS a.s. má certifkovaný systém podľa ISO 9001 a udržované systémy životného prostredia podľa ISO 14001 a riadenia energií podľa ISO 50001. Zavedením noriem na riadenie kvality, šetrného hospodárenia s energiami a ochranou životného prostredia zefektívňuje chod a riadenie spoločnosti.

Posilňuje si aj pozície na západných trhoch – severoamerickom kontinente a v západnej Európe. Rozširuje produktové portfólio, od roku 2011 sa množstvo modelových radov traktorov strojnásobilo.  

Práve vďaka značke ZETOR je AGRO bezkonkurenčne najväčší zo všetkých piatich sektorov a jeho tržby dosahujú až dve tretiny z celkového objemu celej investičnej skupiny.

Okrem spoločnosti ZETOR TRACTORS a.s. sem patria ďalšie spoločnosti tvoriace distribučnú sieť, zabezpečujúce dodávku vstupov alebo zabezpečujúce iné činnosti súvisiace s výrobou traktorov.

Viac na:
www.zetor.com
www.zetor.cz
www.zetorkovarna.cz
www.zertor.pl
www.zetor.de
www.zetor.fr
www.zetor.co.uk
www.zetorna.com
www.zetor.in