INVESTÍCIE HTC

Písanie histórie spoločnosti HTC holding a.s. sa začalo v roku 1992. Vtedy bola hlavnou činnosťou implementácia riešení v oblasti informačných technológií. Tá sa začínala postupne meniť a zameriavať viac na investičnú oblasť, a to hlavne v strojárenskom priemysle.

Prvé úspešné obchody a transakcie stáli za expanziou, ktorej výsledkom bol kapitálový vstup do ložiskového priemyslu v roku 1997, ktorý dnes tvorí jadro druhého najúspešnejšieho sektora BEARINGS.

Veľkými písmenami v histórii spoločnosti je zapísaný aj rok 2002,
v ktorom sa vplyv HTC holding a.s. rozrástol o sektor AGRO. Vďaka efektívnemu riadeniu, implementácii najmodernejších manažérskych postupov a výsledkovo orientovanej reštrukturalizácii sa tento sektor vyprofiloval ako najúspešnejší sektor porfólia HTC holding a.s, ktorý dokáže prinášať skutočné inovácie a úspešne konkurovať trhovým lídrom.

2020 Predaj kľúčových podnikov segmentu Bearings
1992 vznik spoločnosti HTC holding a.s. a prvé investície v oblasti IT
1995 – 2001 obdobie kúpy a predaja obchodných podielov z rôznych oblastí podnikania a ich vyprofilovanie sa do súčasnej podoby do oblasti strojárenského a elektrotechnického priemyslu (KINEX, Elektrokarbon)
2002 vstup do spoločnosti ZETOR, ktorý znamenal významné rozšírenie investičného portfólia
2004 rozširovanie portfólia investíciou do zahraničnej obchodnej siete ZETOR POLSKA, ZETOR Nort America
2007 – 2013 podpora rozširovania obchodnej siete spoločností v portfóliu – nadobudnutie spoločností ZETOR UK, KINEX CHINA, ZETOR INDIA, počiatky investovania v oblasti Engineering a Real Estate
2015 nadobudnutie podielov v spoločnosti KINEX Measuring
2016 zlúčenie dvoch výrobných závodov a obchodnej spoločnosti do jednej spoločnosti KINEX BEARINGS a.s.
2017 vstup do spoločnosti IPM ENGINEERING