HTC INVESTMENTS

HTC holding a.s. začínala ako lokálna investičná spoločnosť v ro­ku 1992, keď kapitálovo vstúpila do prvých firiem v oblasti informačných technológií. Každým rokom získavala nové skúsenosti s riadením investícií, vďaka ktorým postupne rástol tak objem aktív, ako aj regionálny priestor pôsobenia.

Jej aktivity sa postupne rozšírili na výrobné a výskumno-vývojové činnosti produktov pre rôzne aplikácie v strojárstve, poľnohospodárstve, v automobilovom, železničnom, textilnom, energetickom aj v leteckom priemysle.

Z malej, lokálne pôsobiacej firmy sa však časom stal silný investičný hráč, ktorý prostredníctvom nových akvizícií prekročil hranice Slovenska a dnes má zastúpenie nielen vo viacerých krajinách Európy, ale tiež v Severnej Amerike, Indii a Číne.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam celého manažmentu vytvára HTC Investments a.s. také investičné a strategické riešenia, ktoré umožnia svojim partnerom minimalizovať riziká a maximalizovať zisk.