KINEX BEARINGS na InnoTrans 2018

S príchodom roku 2018 sa mohli všetci odborníci a nadšenci pre železničný priemysel opäť tešiť na najvýznamnejší veľtrh pre železničných dodávateľov, ktorým je výstava InnoTrans. Pre túto platformu je charakteristické, že sa usporiada každý párny rok na výstavisku v Berlíne – čo dáva vystavovateľom vždy príležitosť dostatočne sa pripraviť. V dňoch 18.9.-21.9.2018 tak mohli všetci výrobcovia spojení so železničnou technikou odprezentovať svoje inovatívne dopravné technológie, či už to boli ich najnovšie vozidlá, koľajové vozidlá, komponenty, dopravné technológie alebo systémy.

S príchodom roku 2018 sa mohli všetci odborníci a nadšenci pre železničný priemysel opäť tešiť na najvýznamnejší veľtrh pre železničných dodávateľov, ktorým je výstava InnoTrans. Pre túto platformu je charakteristické, že sa usporiada každý párny rok na výstavisku v Berlíne – čo dáva vystavovateľom vždy príležitosť dostatočne sa pripraviť. V dňoch 18.9.-21.9.2018 tak mohli všetci výrobcovia spojení so železničnou technikou odprezentovať svoje inovatívne dopravné technológie, či už to boli ich najnovšie vozidlá, koľajové vozidlá, komponenty, dopravné technológie alebo systémy.

InnoTrans sa bezpochyby stal najväčšou prehliadkou dopravnej techniky na svete, čo bolo možné sledovať aj v roku 2018. Počet zúčastnených vystavovateľov tento rok dosiahol až 3 062 spoločností, o 57 viac ako v roku 2016, a ako každý párny rok, nechýbali sme ani my - KINEX BEARINGS, a.s. Medzinárodný charakter tejto výstavy opäť zabezpečil aj veľmi vysokú medzinárodnú účasť vystavovateľov, ktorá tvorila až 62% z celkového počtu vystavovateľov, 1 910 spoločností. Berlínsky InnoTrans tento rok zároveň zaujal až 161 157 návštevníkov z 149 rôznych krajín sveta.

Vystavovať na tejto prehliadke je možné v niekoľkých dostupných halách alebo dokonca aj priamo na železničnej trati, čo vždy záleží aj od charakteru vystavovaných produktov či technológií. Náš sortiment ložísk sme tento rok vystavovali v hale 20 na ploche 60m2. Nebola to však len expozícia našich súčasných produktov pre železničnú osobnú a nákladnú dopravu spolu s ložiskovými skriňami, ale aj ukážka vývoja nového produktu TBU – kompaktnej kuželíkovej jednotky pre nápravy železničných koľajových vozidiel.