HTC INVESTMENTS a.s. predáva KINEX BEARINGS a.s. indickému investorovi

15.01.2020 - Slovenská investičná skupina HTC INVESTMENTS a.s. uzavrela obchodnú dohodu s indickým partnerom, spoločnosťou National Engineering Industries Limited (NEI). Z tejto dohody vyplýva, že spoločnosť NBC Global AG - 100% dcérska spoločnosť NEI, založená podľa legislatívy Švajčiarska sa stane majoritným akcionárom spoločnosti KINEX BEARINGS, a.s. (99,73% akcií) a takisto jediným akcionárom spoločnosti GLOBAL SUPPLY (100% akcií).

Bratislava, 15.1.2020 - Slovenská investičná skupina HTC INVESTMENTS a.s. uzavrela obchodnú dohodu s indickým partnerom, spoločnosťou National Engineering Industries Limited (NEI). Z tejto dohody vyplýva, že spoločnosť  NBC Global AG -  100% dcérska  spoločnosť  NEI, založená podľa legislatívy Švajčiarska sa stane majoritným akcionárom spoločnosti KINEX BEARINGS, a.s. (99,73% akcií) a takisto jediným akcionárom spoločnosti GLOBAL SUPPLY (100% akcií).

Hlavnými aktivitami KINEX BEARINGS, a.s. je výroba valivých ložísk pre rôzne priemyselné odvetvia a prevádzka dvoch výrobných závodov nachádzajúcich sa v Bytči a Kysuckom Novom Meste. Spoločnosť GLOBAL SUPPLY a.s. (100% akcií) je distribútorom ložísk na svetové trhy.

Kupujúci nadobudne akcie oboch spoločností (vrátane podielov v príslušných dcérskych spoločnostiach týchto spoločností), ako aj ochranné známky.

Spoločnosť HTC INVESTMENTS a.s. je potešená dohodu so silným indickým partnerom v oblasti ložísk, ktorý bude môcť posunúť spoločnosť KINEX na ďalšiu úroveň rozvoja a upevniť tým jej pozíciu na svetovom trhu ložísk.