HTC Holding sa mení na HTC INVESTMENTS

Bratislava, 20. február 2018 – Investičná skupina HTC Holding, a.s., mení svoju komunikačnú pozíciu na globálnom trhu a pri príležitosti svojho 25. výročia zmenila svoju korporátnu identitu.

Jednou z hlavných zmien je zmena názvu spoločnosti – HTC Holding a.s., sa od roku 2018 mení na HTC INVESTMENTS a.s. HTC tak reflektuje premenu lokálnej spoločnosti, založenej v roku 1992, na investičného hráča s aktivitami vo viacerých krajinách Európy, ale tiež v Severnej Amerike, Indii a Číne. Do zmeny názvu sa premietli i dlhodobo budované atribúty firmy – otvorenosť, dôvera a profesionalita (Honesty, Trust, Competence).

Tieto hodnoty sme prijali za svoje natoľko, že sa stali súčasťou nášho nového názvu. Vďaka dlhoročným skúsenostiam celého manažmentu vytvárame investičné a strategické riešenia, ktoré umožňujú prehodnotiť investičné zámery v našich sektoroch, optimalizovať vnútorné procesy a reagovať tak na meniace sa trendy a možnosti rozvoja “ hovorí o motívoch zmien Martin Blaškovič, predseda predstavenstva HTC INVESTMENTS.

Súčasťou novej korporátnej identity je aj nová webová stránka www.htc-investments.com a nové logo spoločnosti. To spolu s novým claimom „MOVING FORWARD TOGETHER“ lepšie vystihuje posun ku globálnej investičnej spoločnosti. Tento rebranding nie je samoúčelným prostriedkom zaujať, ale dômyselným krokom na posilnenie identity značky a vyslanie signálu obchodným partnerom, že investičná skupina HTC INVESTMENTS je pripravená čeliť novým výzvam.

Portfólio sektorov HTC

Bilancia ostatných 25 rokov je pre spoločnosť HTC INVESTMENTS v sumáre pozitívna. Jej aktivity sa postupne rozšírili na výrobné a výskumno-vývojové činnosti produktov pre rôzne aplikácie v strojárstve, poľnohospodárstve, v automobilovom, železničnom, textilnom, energetickom a aj v leteckom priemysle. Aktuálne skupina pôsobí v týchto sektoroch: Agro, Bearings, Real Estate, Engineering. Najúspešnejšími (a zároveň s najväčším podielom na portfóliu skupiny) sú Agro a Bearings – vďaka úspešným spoločnostiam ZETOR TRACTORS, a.s, a KINEX BEARINGS, a.s.

ZETOR expanduje do Ruska a ďalšie trhy

Spoločnosti HTC INVESTMENTS sa podarilo nadviazať na úspešnú viac ako 70-ročnú tradíciu značky ZETOR. Po investičnom vstupe HTC do ZETOR-u v roku 2002 zvýšila firma počet modelových radov z dvoch na šesť (s výkonom od 40 do 160 koní) a spoluprácou so svetoznámym dizajnérskym štúdiom Pininfarina otvorila budúci dizajnový smer značky ZETOR.

Spoločnosť ZETOR TRACTORS so sídlom v Brne neustále napreduje a v súčasnosti je zastúpená šiestimi pobočkami vo Veľkej Británii, Francúzsku, Nemecku, Poľsku, Severnej Amerike a Indii. V roku 2017 rozšírila spoločnosť svoje pôsobenie v ďalších krajinách sveta, aktuálne má svoje zastúpenie vo viac ako 50 krajinách. Spoločnosť do budúcnosti plánuje pokračovať v expanzii na nové zahraničné trhy. Svoju pozornosť už teraz upína najmä na Austráliu a Nový Zéland, východnú Afriku či Blízky východ.

Z celkovej produkcie traktorov a poľnohospodárskych strojov tejto značky ide až 85% na export. V minulom roku sa spoločnosti podarilo uzavrieť významnú objednávku na ruskom trhu, čo pre značku ZETOR predstavuje zásadný úspech. V rozmedzí rokov 2018 - 2022 má do tejto krajiny dodať až 6 tisíc modelových sád traktorov. „Vstupom na ruský trh si sľubujeme posilnenie pozície značky ZETOR na ruskom trhu. Teší nás, že náš partner je s našimi produktmi a službami spokojný a vzájomne nachádzame aj naďalej priestor pre prehlbovanie spolupráce," komentoval expanziu na ruský trh Marian Lipovský, výkonný riaditeľ ZETOR TRACTORS.

KINEX – globálna špička vo výrobe ložísk

Ďalšou úspešnou značkou v portfóliu HTC je spoločnosť KINEX BEARINGS, a.s. Tá patrí v súčasnosti medzi špičku svetových dodávateľov špeciálnych ložísk, a to predovšetkým v textilnom či železničnom segmente. „V súčasnosti sa snažíme v oblasti vedy a výskumu posunúť vpred, trendy implementovať do portfólia a prispôsobiť tomu aj svoju obchodno-technickú politiku. Svojim zákazníkom poskytujeme technickú podporu v oblasti montáže, údržby a technických konzultácií. V roku 2017 sa nám napríklad v segmente železníc podarilo zrealizovať niekoľko projektov s významnými výrobcami dvojkolí, podvozkov a ich príslušenstva v Ruskej federácii, Ukrajine, Číne, Turecku či Iráne,“ hovorí o úspešných zákazkach minulého roka Igor Kováč, generálny riaditeľ KINEX BEARINGS. V roku 2017 svoju produkciu spoločnosť prezentovala na medzinárodných výstavách ako Czech Raildays 2017, IAA Frankfurt 2017 a TRAKO 2017. Účasť na týchto akciách mala pre spoločnosť veľký význam z hľadiska rozvoja jej obchodných kontaktov v celoeurópskom meradle.

Orientácia na HIGH TECHNOLOGY

Vstupom do sektora ENGINEERING si HTC INVESTMENTS plní sny orientovať sa na HIGH TECH, či už v základnom, alebo aplikovanom priemyselnom know-how.

Budúcnosť investičnej spoločnosti HTC INVESTMENTS je v symbióze so skúmaním trendov v našich sektoroch a ostatných významných vývojových trendov a prvkov komplexného reťazca tvorby hodnoty, akými sú napríklad logistika, zamestnanci, dodávatelia či zákazníci. Musíme ju vnímať komplexne, v spojení s budúcimi zmenami celej spoločnosti, so zmenami nových technológií, inováciami vo finančných službách či novými trendmi v sociálnom systéme. 25. výročie je pre nás obdobím veľkých zmien, expanzie, ale i prehodnotenia strategických rozhodnutí, získavania skúseností. Sme pripravení na nové výzvy a budúcnosť na minimálne ďalších 25 a viac,“ predstavuje víziu investičnej skupiny Martin Blaškovič.

Kontakt pre médiá:
Katarína Zemanová
Senior Account Manager
PRime time I Viedenská cesta 5 I 851 01 Bratislava
T: +421 2 6726 7319 I M: +421 904 165 433 I F: +421 2 6224 0630