Emitovaných listinných akcií na meno

454 727 

Menovitá hodnota jednej akcie

33,20 €

Základné imanie

15 096 936,40 €

Akcionári